Tiếng AnhTiếng Anh
Công trình Elite Fiteness Hạ Long

2020

Việt Nam

Elite Fitness Hạ Long là CLB thể thao 5 sao tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu. Bởi vậy yêu cầu về chất lượng công trình đặc biệt là mặt sàn rất…
Công trình Genkiland Spa

2020

Việt Nam

Khối lượng không lớn: 300m2 nhưng thực sự tre đem lại điểm nhấn cho toàn bộ không gian. Tư duy bền vững đã khiến Chủ đầu tư lựa chọn sàn…
Nhà anh Minh - Ecopak

2020

Việt Nam

034 898 2368

Back to top